Либаний. Речи

Автор: 
Переводчик: 
Источник текста: 
РѢЧИ ЛИБАНІЯ. КАЗАНЬ. Типо–литографія Императорскаго Университета. 1914